Sulyok Tamás lett az Alkotmánybíróság elnökhelyettese

2015. március 31.

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján az elnökhelyettest az Alkotmánybíróság tagjai közül, az elnök javaslatára, titkos szavazással választja meg a teljes ülés. Lenkovics Barnabás elnök a múlt hét során tett javaslatot a testület tagjainak, hogy elnökhelyettesnek Sulyok Tamás alkotmánybírót válasszák meg. A teljes ülés a március 30-i ülésén, titkos szavazással támogatta a javaslatot, és Sulyok Tamás alkotmánybírót 2015. április 1-i hatállyal az Alkotmánybíróság elnökhelyettesévé választotta.

Sulyok Tamás Szegeden, a JATE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1980-ban. 1982-től 1991-ig jogtanácsos, 1991-től alkotmánybíróvá választásáig ügyvéd, emellett 2000 és 2014 között osztrák tiszteletbeli konzul volt. 2005 szeptembere óta meghívott előadóként alkotmányjogot oktat a Szegedi Tudományegyetem jogi karán. 2013-ban PhD fokozatot szerzett, kutatási témája az ügyvédség alkotmányjogi helyzete. Az Országgyűlés 2014 szeptemberében választotta az Alkotmánybíróság tagjává.

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján az elnökhelyettes az elnök munkáját segíti, ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel az elnök megbízza, továbbá akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt. Az elnökhelyettes megbízatása az új elnök hivatalba lépéséig tart.