Kommüniké az Országos Igazságszolgáltatási Tanács összetételével kapcsolatos alkotmánybírósági határozatról

2009. október 13.

Az Ab megállapította, hogy nem ütközik a hatalommegosztás elvébe, illetve az Alkotmánynak a pártok közhatalom közvetlen gyakorlásáról szóló rendelkezésébe, továbbá nem sérti a bírói függetlenséget az, hogy az OIT-nak a törvény szerint – a bírákon kívül – tagja az igazságügyért felelős miniszter, a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az Országgyűlés Alkotmány- és Igazságügyi Bizottsága, valamint Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága által kijelölt egy-egy országgyűlési képviselő is.

A bírói függetlenség legmagasabb szintű biztosítását célzó, a bírósági igazgatás struktúrájának megváltozására vonatkozó alkotmányi rendelkezés csak a bírósági igazgatás fő alanyait határozza meg, de azt nem zárja ki, hogy az OIT-ban más hatalmi ágak, külső szervek képviselői is, megfelelő törvényi garanciák mellett részt vegyenek.

A testület nem állapított meg azon indítvánnyal kapcsolatos alkotmányellenes mulasztást sem, amely szerint a Bszi. nem szabályozta megfelelően a külső tagokra, illetve az OIT hivatalvezetőjére vonatkozó összeférhetetlenség kérdését.