Kommüniké a versenytörvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatáról

2009. február 23.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőivel szemben — az egyéni felelősségükre alapozott — szankciók akkor sem érvényesülhetnek automatikusan, ha a Gazdasági Versenyhivatal, illetve a bíróság jogerős határozata a gazdasági társaságot egyes, a versenytörvénybe ütköző magatartások miatt elmarasztalja. A tisztességes eljárásra vonatkozó alkotmányos rendelkezéseknek nem felel meg az olyan szabályozás, amely a vezető tisztségviselőkkel szemben, a polgári nemperes, illetve közigazgatási nemperes eljárás keretei között — lényegében — a foglalkozás gyakorlásától való kétéves „eltiltást” tesz lehetővé úgy, hogy a kimentésre alapozott megfelelő ellenbizonyítás lehetősége nem biztosított, a bíróságnak pedig mérlegelési joga nincs. Ilyen súlyú represszív szankció alkalmazására csak a pártatlanság követelményét biztosító, igazságos és nyilvános tárgyaláson kerülhet sor.

A határozathoz Balogh Elemér, Kiss László és Lenkovics Barnabás alkotmánybírák csatoltak különvéleményt.