Kommüniké a szabálysértési eljárásról szóló törvény alkotmányossági vizsgálatáról

2009. szeptember 21.

A felelősségre vonás mellőzését a szabálysértési eljárásban a cselekmény csekély súlyára tekintettel alkalmazhatja a szabálysértési hatóság: ilyen esetben tehát megállapításra kerül a szabálysértő jogi felelőssége, de a hatóság eltekint a jogi szankció (büntetés, intézkedés) alkalmazásától. Az Ab megállapította, hogy az Sztv. azzal, hogy nem biztosított jogorvoslatot arra az esetre, ha a szabálysértési eljárás a felelősségre vonás mellőzésével fejeződik be, alkotmányellenes mulasztást eredményez, ezért felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2010. március 31-ig tegyen eleget.

Ugyancsak 2010. március 31-i határidővel hívta fel az Ab az Országgyűlést jogalkotói feladatának teljesítésére azon alkotmányellenes mulasztás tekintetében, amely a szabálysértési bírósági eljárás során kiszabott rendbírsággal szembeni jogorvoslat hiányából fakad.

Mindkét esetben azt állapította meg az Ab, hogy mind a felelősségre vonás mellőzése, mind a bírósági eljárás során kiszabható rendbírság olyan érdemi döntés, amely ellen az Alkotmány 57. § (5) bekezdése alapján biztosítani kell a jogorvoslatot.