Kommüniké a médiatörvény-módosítás alkotmányossági vizsgálatáról

2009. június 30.

Az Ab határozatának indokolása hangsúlyozza, hogy a műsorszolgáltatási jogosultság megújítására vonatkozó szabályok elsősorban az analóg rádiós műsorszolgáltatásokat érintik. A módosítás eredményeképpen a jelenleg műsorszolgáltatási jogosultsággal nem rendelkező, rádiózással foglalkozó vállalkozásoknak esélyük sem volna a frekvenciához való hozzáférésre. A törvény tehát a foglalkozás szabad megválasztásához, az adott vállalkozás gyakorlásához való jogot egyes piaci szereplőktől teljes egészében elvonja. Különösen nagy súllyal esik latba, hogy mindez a tömegtájékoztatás területén történik. A sajtószabadság és a tájékoztatási monopóliumok megakadályozására vonatkozó alkotmányos cél ugyanis a minél nyitottabb, sokszínűbb, és legalább elméletileg mindenki számára hozzáférhető médiapiac létrehozatalát igényli.

A határozat indokolása szerint a módosítással bevezetett szavazati szabály sérti a sajtószabadságot, mert a műsorszolgáltatási jogosultság elnyerésével kapcsolatos eljárást időközben módosítja úgy, hogy indokolatlanul kedvezményezi az eddigi piaci szereplőket. A szabály ugyanis egy alkalomra, mégpedig az országos rádiós műsorszolgáltatási jogosultságok megújítása esetére, az ORTT tagjainak szavazati mértékét az őket jelölő parlamenti frakció létszámának arányához igazítja.

Végül a határozat felhívja a figyelmet arra, hogy az Országgyűlés egy korábbi AB határozatban előírt 2007. december 31-ei határidőt elmulasztva a mai napig nem biztosította törvényben, hogy az analóg műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó pályáztatás során az Alkotmánynak megfelelően érvényesüljön a sajtószabadság.