Az európai fejlődés egyik záloga a bíróságok közötti nemzetközi párbeszéd

2017. december 3.

A Kúria elnöke megnyitójában a magyar és a német jogi és ítélkezési dialógus fontosságát hangsúlyozta. Darák Péter üdvözölte, hogy a tavaly Heidelbergben megkezdett alkotmányos párbeszédet Budapesten folytathatják az intézmények.

Az Alkotmánybíróság elnöke köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai bíróságok közötti párbeszéd záloga az európai fejlődésnek. Sulyok Tamás szerint a tudomány szakembereinek bevonása a jogi dialógusba új alapokra helyezi ezt a kapcsolatot. A taláros testület vezetője emlékeztetett arra, hogy a magyar Alkotmánybíróság jogköre 2012-ben kibővült az ún. valódi alkotmányjogi panasz vizsgálatával. Példaértékű lehet ennek kapcsán Németország, ahol ez az intézmény közel ötven éves múltra tekint vissza.

Thomas W. Holstein köszöntő szavait Molnár-Gábor Fruzsina tolmácsolta a közönségnek. A Heidelbergi Tudományos Akadémia elnöke a fiatal jogtudósoknak a nemzetközi tudományos dialógusban betöltött szerepére hívta fel a figyelmet. Paul Kirchhof a Heidelbergi Egyetem professzorának köszöntő levelét olvasták fel a résztvevőknek, amelyben a korábbi német alkotmánybíró hangsúlyozta, az alkotmányos jogrendszer területén is egységes Európára van szükség.

A megnyitót követő előadások során a résztvevők beszéltek a rendes bíráskodás és az alkotmánybíráskodás viszonyáról, az ítélkezés és a jogrendszer határairól, valamint az ítélkezés szerepéről az európai integrációban.

A négy intézmény közötti szakmai párbeszéd egy évvel ezelőtt Heidelbergben indult, a tudományos alapokon nyugvó együttműködést a jövőben is folytatni kívánják a felek.