A Kínai Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának tagja látogatást tett az Alkotmánybíróságon

2016. szeptember 21.

Sulyok Tamás elnökhelyettes ismertette Geng bíróval az Alkotmánybíróság felépítését, illetve hatásköreit, különös tekintettel az Alkotmánybíróságnak a jogállamiság kiépítésében betöltött szerepét. Sulyok Tamás tájékoztatta továbbá Geng bírót az Alaptörvény, illetve az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény hatálybalépésével az Alkotmánybíróságot érintő hatásköri változásokról, a „valódi” alkotmányjogi panasz bevezetéséről.