EN

Gödöllő, 2014. június 28., szombat (MTI) – Gémesi György köszöntőjével szombaton megkezdődött a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) által szervezett magyar polgármesterek kétnapos világtalálkozója Gödöllőn, a királyi kastélyban.

A vendéglátó Gémesi György polgármester (Gödöllői Lokálpatrióta Klub), a MÖSZ elnöke a világ magyar polgármesterei egyedülálló találkozójának nevezte az immár tizedik alkalommal megrendezett eseményt. Az eltelt időt értékelve rámutatott, hogy a találkozókon lehetőség volt a stratégiai kérdések megbeszélésére, az egyetemes önkormányzati értékek végiggondolására, köztük az egyik legfontosabb, a szubszidiaritás, vagyis a társadalmi szabályozás helyi szintű intézése elvének hangsúlyozására.

Paczolay Péter, a rendezvény fővédnöke, az Alkotmánybíróság elnöke előadásában leszögezte: a jól működő demokrácia nem létezhet erős önkormányzatiság és megfelelő mértékű decentralizáció nélkül.

Az Alkotmánybíróság elnöke hitet tett amellett, hogy a polgárok igényeire a hozzájuk legközelebb álló szinten, közösségeikben, községeikben, városaikban, mindennapjaikban, a velük együtt élőkkel közösen, a helyi önkormányzatok útján lehet megfelelő választ adni.Hozzátette: a helyi hatalom erős bástyája tud lenni a demokratikus jogállam működtetéséhez elengedhetetlen hatalommegosztásnak, és ebben a polgármesterekre fokozott felelősség hárul. Paczolay Péter a polgármesteri találkozó kapcsán sürgette az ilyen fórumok gyakoribbá tételét, az önkormányzatok véleményének még több esetben történő kikérését a megalapozott központi döntéshozatal érdekében.

Az Alkotmánybíróság elnöke beszélt arról is, hogy a helyi és területi önkormányzatok szerepének megszilárdítása és fejlődése érdekében mind vertikálisan, mind horizontálisan együttműködésre van szükség.

Paczolay Péter azt mondta, hogy az önkormányzatok a központi hatalommal szemben ellensúlyt képeznek, s úgy fogalmazott, „ha a központi hatalom részéről elmarad a konzultáció a helyhatóságokat közvetlenül érintő kérdésekben, az az önkormányzati charta szellemének nem megfelelő módszereket sejtet”. A helyi önkormányzatokra vonatkozó alkotmányi rendelkezésekről szólva azt mondta: az alaptörvény sokkal szűkszavúbb, mint a korábbi alkotmány volt, s „egy fontos distinkciót biztosan elmulaszt megtenni: nem különbözteti meg az önkormányzáshoz való jogot az önkormányzat mint intézmény jogosítványaitól”.
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese előadásában hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyarok számára az önkormányzatiság rendkívül fontos, és kiemelte: „mi az erős önkormányzatokban vagyunk érdekeltek (…), az erős önkormányzatisághoz pedig elengedhetetlenül fontos a szubszidiaritás elvének érvényesítése, a helyi autonómiák megerősítése.”

Az RMDSZ elnöke kitért arra is, hogy a magyar-magyar kapcsolatokat illetően az intézményes együttműködés területén a magyar állandó értekezlet és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma mellett az önkormányzatok, polgármesterek közötti együttműködésnek is jelentős szerepe van.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára szerint lezárultnak tekinthető az önkormányzati feladat- és hatásköri rendszer átalakítása. Úgy fogalmazott: bizonyára sok vitatott elem van köztük, összességében azonban beváltotta a hozzáfűzött reményeket.

Az államtitkár kijelentette, a kormány érdekelt abban, hogy az önkormányzatok stabilan működjenek, teljesüljenek az önkormányzatiság feltételei és „érdekeltek vagyunk abban, hogy az önkormányzati szövetségekkel, érdekképviseletekkel a szükséges egyeztetéseket, ha kell, a vitákat lefolytassuk”.

A magyar polgármesterek világtalálkozója konferenciákkal és szekcióülésekkel folytatódik szombaton és vasárnap, témájuk a települések fenntarthatósága, illetve a településüzemeltetés, a közszolgáltatás, energiapolitika és környezetvédelem.

A világtalálkozó alkalmával Polgármesteri Ezüstlánc-díjakat és polgármesteri aranygyűrűket adnak át a kiemelkedő polgármesteri munka elismeréseként.

MTI 2014. június 28., szombat