EN

Az Alkotmánybíróság kedden nyilvános határozathirdetést tart két, képmáshoz fűződő jogokkal kapcsolatos, illetve egy, a helyi földbizottságokkal kapcsolatos ügyben – olvasható a testület honlapján. (MTI)

A képmással kapcsolatos ügyeknél az alkotmányjogi panaszokban az indítványozók, egy médiaszolgáltató és egy hírportál a szabad véleménynyilvánításra és a sajtó szabadságára hivatkozva kérték az Alkotmánybíróságtól bírói ítéletek alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

Az indítványozók mindkét ügyben azt vitatják, hogy szükség volt-e az intézkedő, közfeladatot ellátó rendőr hozzájárulására képmásának közléséhez. Hivatkoznak az utóbbi években született alkotmánybírósági határozatokra, amelyekben a testület egyebek mellett kimondta: „rendőri intézkedésről készült képfelvétel hozzájárulás nélkül is nyilvánosságra hozható, ha a nyilvánosságra hozatal nem öncélú, vagyis az eset körülményei alapján a jelenkor eseményeiről szóló vagy a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatásnak, közügyet érintő képi tudósításnak minősül”.

A harmadik ügyben a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések alkotmányellenességének megállapítását. Egy elővásárlásra jogosult perelte be a megyei kormányhivatalt, a bíró pedig felfüggesztette az eljárást és az Alkotmánybírósághoz fordult, mert álláspontja szerint az alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenessége miatt fordulhatott elő, hogy egyes döntésekről az érintettek nem értesülhettek időben. A kifogásolt jogszabály szerint ugyanis nem is kellett nekik kézbesíteni e döntéseket, így nem élhettek jogorvoslati jogukkal.

Az indítvány nyomán az Alkotmánybíróság a helyi földbizottság állásfoglalásán alapuló képviselő-testületi döntéssel kapcsolatos közlési kötelezettségre vonatkozó szabályok alkotmányosságát vizsgálja.

MTI, 2016. október 16., vasárnap