EN
  • 1IV/02022/2019. számú AB ügy

    A Kúria Kpkf.VI.37.805/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező elektronikus kapcsolattartás)

  • 2IV/02021/2019. számú AB ügy

    A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése, 48. § (1) bekezdés l) pontja, 102. § d) pontja, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kötelező elektronikus kapcsolattartás)