EN

 

Az Alkotmánybíróság döntéseit teljes ülésen, öttagú tanácsban vagy egyesbíróként hozza. Az Ügyrend alapján lehetőség van továbbá háromtagú tanácsok felállítására is. A teljes ülés dönt a törvények alkotmányosságáról, és más, az Ügyrend által meghatározott kérdésekben.

Az öttagú tanácsok összetételét és a tanácsvezetők személyét az 1002/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozatában állapította meg az Alkotmánybíróság teljes ülése. E szerint az 1. öttagú tanács tagjai dr. Czine Ágnes tanácsvezető, dr. Balsai István, dr. Horváth Attila, dr. Juhász Imre és dr. Sulyok Tamás alkotmánybírók. A 2. öttagú tanács tagjai dr. Schanda Balázs tanácsvezető, dr. Pokol Béla, dr. Stumpf István, dr. Szívós Mária és dr. Varga Zs. András alkotmánybírók. A 3. öttagú tanács tagjai dr. Salamon László tanácsvezető, dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó, dr. Szabó Marcel és dr. Szalay Péter alkotmánybírók.

Az egyesbírók személyét az Alkotmánybíróság elnöke jelöli ki. 2018. július 1-jétől 2018. szeptember 30-ig dr. Schanda Balázs és dr. Szabó Marcel alkotmánybírók látják el az egyesbírói feladatokat.