Dr. Tersztyánszky Ödön

2017. május 22.

1957-ben szerzett diplomát a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán. 1959-ben nevezték ki bíróvá. 1972-től a Fővárosi Bíróságon, 1977-től a Legfelsőbb Bíróságon polgári bírói ügyszakban, elsősorban vagyonjogi, szerzői és iparvédelmi ügyeket tárgyalt. 1990 januárjától alkotmánybíróvá történt megválasztásáig az Alkotmánybíróság főtanácsosa volt.