EN
  • Születési év: 1957

Az Országgyűlés 2010. július 23-án választotta az Alkotmánybíróság tagjává. Alkotmánybírói mandátuma 2019. július 22-én lejárt.

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1982-ben jogi, majd 1985-ben a Bölcsészettudományi Karán szociológus diplomát szerzett. Tanulmányait 1989-ben az Európa Tanács nyári vezetőképző és nyelvi kurzusán Londonban folytatta, majd 1990-ben German Marshall ösztöndíjasa volt az Egyesült Államokban. 1992-93-ban a Harvard és a George Washington egyetemeken közpolitikával foglalkozott. 1996-tól a politikatudomány kandidátusa, 2008-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán politikatudományokból habilitált. 1982-től 1987-ig az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán oktatott tanársegédként, 1994-96-ban a jogi kar politológiai tanszékén adjunktusként, 1996-tól docensként tanít. 2015. szeptember elsejével a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki a Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékére.

1982-ben megalapította, majd 1988-ig vezette az ELTE Bibó István Szakkollégiumát. 1987-től az MTA Politikai Tudományok Intézetének tudományos kutatója. 1989-től egy éven át a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsának elnöke, valamint a Hazafias Népfront alelnöke volt. 1991-ben megalapította, és 1998-ig vezette a Századvég Politikai Iskolát, valamint irányította a Századvég Politikai Elemzések Központját. 1998-2002 között a Miniszterelnöki Hivatal miniszteréként dolgozott. A Századvég című folyóirat alapító szerkesztője, 1996-tól társszerkesztője, 2002-től alkotmánybíróvá történő megválasztásáig a Századvég Alapítvány elnöke.

Felesége bíró. Négy gyermek édesapja.

Kutatási területei: ifjúsági- és társadalmi mozgalmak, politikai pártok, politikai szocializáció és választói magatartás, közigazgatás és kormányzati politikák, az alkotmányos berendezkedéssel és állammal kapcsolatos elméletek.