Dr. Lévay Miklós

2017. május 22.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1980-ban végzett, ezt követően egy évig ügyészségi fogalmazóként dolgozott a Fővárosi Főügyészségen. 1984-ben bírói-ügyészi szakvizsgát tett. 1981 augusztusától 2004 júliusáig a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának főállású oktatója volt, ahol 1992–2000 között dékánhelyettesi, 2000-től 2004-ig dékáni tisztséget töltött be. 1995–2006 júniusáig az ME ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézetének igazgatója volt. 2001-2004 között a PPKE JÁK Bűnügyi Tudományok Intézetében részfoglalkozású egyetemi tanár. 2004 februárja óta dolgozik az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 2004 októberétől a Kriminológiai Tanszék vezetője, 2006. július 1-jétől 2007. március 31-ig  az ELTE általános rektorhelyettese volt.

1992-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1998-ban habilitált, 1998-tól egyetemi tanár.

Több alkalommal végzett külföldön kutatómunkát, többek között az Amerikai Egyesült Államokban, a University of Pennsylvania-n; az Amerikai Egyesült Államokban a Rutgers University-n; Belgiumban a  Université Catholique de Louvain Faculté de Droit, Département de Criminologie et de Droit Pénal-on; majd  Németországban, Freiburgban, az ottani Max-Planck-Intézetben.

Az  egyetemen a Kriminológia és a Büntetőjog tárgykörébe tartozó kötelező és alternatív tárgyakat oktat. 2011 szeptemberétől szakfelelőse a Kriminológiai mesterképzésnek az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán.

Fő kutatási témái: a kábítószer-probléma kriminológiai és büntetőjogi kérdései; a drogpolitika; a bűncselekménnyé nyilvánítás, valamint a büntetőpolitika egyéb alkotmányjogi és büntetőjogi kérdései; a társadalmi változások hatása a bűnözésre és a kriminálpolitikára; a fiatalkori bűnözés és a fiatalkorúak büntetőjoga és a gyermeki jogok. Eddig mintegy130 publikációja jelent meg, többször volt jelentős nemzetközi szakmai rendezvények plenáris ülési előadója. Témavezetésével 12 hallgatója szerzett PhD fokozatot.

Számos hazai és nemzetköz szervezetben tölt be tisztséget. Tagja a Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának, az Országos Kriminológiai Intézet Tudományos Tanácsának. 2009-ben az Európai Kriminológia Társaság elnökévé választotta. Tagja a Nemzetközi Kriminológiai Társaság IgazgatóTanácsának. 2013-ban az ENSZ Főtitkára kinevezte az ENSZ Európai Bűnmegelőzési Intézete (HEUNI) Tanácsadó Testülete elnökének.

Szerkesztőbizottsági tagja az Alkotmánybírósági Szemlének és a European Journal of Criminology című folyóiratnak.