Dr. Kiss László

2017. május 22.

Alkotmánybírói megbízatása 2016. március 10-én – a megbízatási időtartam leteltével – megszűnt.

A pécsi egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát. 1975-től a kar Alkotmányjogi-Közigazgatási Jogi Tanszékének oktatója, 1993-tól tanszékvezetője. 1992-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 1982-ben kandidátusi, 1992-ben az állam- és jogtudomány doktora fokozatot szerzett. 1988-ban és 1997-ben a Marburg-i Philipps-Egyetem Humboldt ösztöndíjasa volt.

A pécsi tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jelenleg alkotmányjogot, közigazgatási jogot és törvényhozástant tanít. 2007-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kara honoris causa doktorává választotta.