EN
  • Születési év: 1946

1998 decembere és 2004 májusa között az Alkotmánybíróság tagja.

Egyetemi diplomáját 1971-ben Szegeden szerezte a JATE Állam- és Jogtudományi Karán. 1974 óta a kar oktatója. 1984-85-ben kutatói ösztöndíjat vehetett igénybe a müncheni Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht-ben. 1991-ben elnyerte a Svájci Konföderáció egyéves ösztöndíját, melynek keretében a genfi egyetemen tartott előadásokat és folytatott kutatómunkát. 1993-ban megszervezte a JATE Állam- és Jogtudományi Karán a Szociális-Jogi Kutatócsoportot, amelyet azóta is vezet. 1995-től egyetemi tanár, s ugyanebben az évben megbízták a Munka és Szociális Jogi Tanszék vezetésével.

Fő kutatási területe: a munka- és szociális jog különféle intézményei jogi szabályozási kérdéseinek vizsgálata. 1985-ben védte meg kandidátusi disszertációját.