EN
  • Születési év: 1943

1999 júniusa és 2008 júliusa között az Alkotmánybíróság tagja. 2005 novembere és 2008 júliusa között az Alkotmánybíróság elnöke. 2010 júliusa és 2013 februárja között ismét az Alkotmánybíróság tagja volt.

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1971-ben szerzett jogász diplomát. 1971 és 1974 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán szociológiát és filozófiát hallgatott, 1974-ben szociológus oklevelet szerzett. 1970-től az ELTE ÁJTK Állam- és Jogelméleti Tanszékén gyakornok, 1973-tól tanársegéd, 1975-től adjunktus, állam- és jogelméletet tanít. 1981-től 1984-ig a Művelődési Minisztérium Egyetemi és Főiskolai Főosztályát vezette. 1984-től az ELTE ÁJTK-n az ekkor megalakult Politológia Csoport főállású oktatója, vezetője. 1989-től, a csoport tanszékké válásától 1999-ig a Politológia Tanszék vezetője volt. 1984-ben kandidátusi, 1993-ban a tudományok doktora címet szerzett, 1993-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. 1986-tól 1989-ig az MTA Szociológiai Kutató Intézetének igazgatóhelyettese és a Politikai Rendszer Kutatócsoport vezetője.

1989-től az MTA Politikatudományi Intézetében a Pártszociológiai Kutatócsoportot vezette és politikaelméletet tanított a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Politikaelméleti Tanszékén. 1994-től 1998-ig országgyűlési képviselő. Megalakulása óta tagja a Magyar Politikatudományi Társaságnak, amelynek 1989-től alelnöke, 1992-1994 között elnöke. Az MTA Politikatudományi Bizottságának alapító tagja, alelnöke, volt elnöke. A győri Széchenyi István Egyetem Jog- és Államtudományi Intézetének alapító igazgatója 1995-től, a jogászképzés megszervezője, az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék tanára.

Oktatási tevékenysége: politikaelmélet, alkotmányjog, alkotmánybíráskodás, parlamenti jog tárgyak oktatása az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar jogász és politológia szakán, valamint a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájában (PhD képzés) parlamenti jog, alkotmányelmélet, alkotmányosság témakörökben oktat.

Szakterülete, kutatási területei: politikaelmélet, alkotmányjog, alkotmánybíráskodás, parlamenti jog, pártok és pártrendszerek, a magyar politika 1944-2006 között.