Dr. Balogh Elemér

2017. május 22.

A szegedi JATE jogi karán szerzett diplomát 1983-ban, két évvel később jogtanácsosi szakvizsgát tett, majd a freiburgi egyetemen tanult 1989-1991 között, s ugyanott szerzett doctor iuris fokozatot 1992-ben.

Az Alexander von Humboldt-Stiftung kutató ösztöndíjasaként az 1998/1999. akadémiai évet a müncheni Leopold Wenger Intézetben töltötte.

Habilitációs oklevelét 2001-ben, egyetemi tanári kinevezését 2002-ben kapta meg. A Szegedi Tudományegyetemen jelenleg európai alkotmány- és jogtörténetet, valamint magyar büntetőjog-történetet oktat. Kutatási területe ezeken túl kiterjed a honi és az európai egyházi bíráskodás, valamint a szerzői jog történetére is.