Dr. Ádám Antal

2017. május 22.

Egyetemi tanulmányait 1953-ban fejezte be a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1967-ben egyetemi tanárnak nevezték ki a pécsi Jogi Kar Alkotmányjogi Tanszékére. 1975-78-ig a kar dékánja. 1958-ban kandidátusi fokozatot szerzett. Kutatási területe az alkotmány és az alkotmányosság, a központi állami szervek, az emberi jogok és a társadalmi szervezetek témaköre. 1991-től tagja a Nemzetközi Alkotmányjogi Társaság Végrehajtó Tanácsának.