A 2020-ban megsemmisített bírósági döntések és jogszabályi rendelkezések

2021. április 15.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Kúria Pfv.IV.20.884/2017/7. számú ítélete – 3209/2020. (VI. 19.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.21.077/2017/9. számú ítélete – 3210/2020. (VI. 19.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.306/2017/7. számú ítélete – 3212/2020. (VI. 19.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.941/2017/7. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.513/2016/3/II. számú ítélete – 3213/2020. (VI. 19.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.21.398/2017/4. számú ítélete – 3215/2020. (VI. 19.) AB határozat

A Kúria Mfv.II.10.279/2018/13. számú ítélete – 12/2020. (VI. 22.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.418/2016/4. számú ítélete – 3211/2020. (VI. 19.) AB határozat

A Győri Ítélőtábla Bpkf.II.171/2019/7. számú végzése – 3137/2020. (V. 15.) AB határozat

A Balassagyarmati Törvényszék Bv.88/2018/6. számú végzése és a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.400/2018/2. számú végzése – 3087/2020. (IV. 23.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 48.Pf.640.384/2018/5. számú ítélete – 3330/2020. (VIII. 5.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 22.Bpkf.6001/2019/8. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Bpk.61.543/2018/3. számú végzése – 3134/2020. (V. 15.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.8140/2019/4. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 20.Bpk.60.220/2019/2. számú végzése – 3135/2020. (V. 15.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.632.802/2019/3. számú végzése és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Pk.500.014/2019/56. számú végzése – 3068/2020. (III. 9.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék 10.Kpkf.670.087/2019/2. számú végzése és a A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.376/2018/13. számú végzése – 3328/2020. (VIII. 5.) AB határozat

A Szegedi Törvényszék 3.Bf.870/2019/6. számú ítélete – 3465/2020. (XII. 22.) AB határozat

A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.38/2019/2. számú végzése – 3412/2020. (XI. 26.) AB határozat

A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.352/2019/3. számú végzése és a Szombathelyi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.604/2018/12. számú végzése – 3236/2020. (VII. 1.) AB határozat

A Tatabányai Törvényszék 3.Bpk.198/2019/2. számú végzése – 3137/2020. (V. 15.) AB határozat

A Veszprémi Törvényszék 3.Bf.800/2018/5. számú végzése – 3048/2020. (III. 22.) AB határozat

A Zalaegerszegi Törvényszék Bf.294/2018/11. számú ítélete – 2/2020. (I. 2.) AB határozat

A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete – 24/2020. (X. 24.) AB határozat

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése – 3390/2020. (X. 29.) AB határozat

A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.Kpk.50.084/2013/3. számú végzése, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága II-S-001/580-15/2012. számú végzésére és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal MKEH-JF 00128/003/2013.I. számú végzésére is kiterjedő hatállyal – 3306/2020. (VII. 24.) AB határozat

A 2020-ban megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 33. § (4) bekezdésének „természetvédelmi kezelési, növényegészségügyi vagy erdővédelmi okból, az Evt. 27. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel” szövegrésze, továbbá az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 10. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdés a) pontjának „országos jelentőségű” szöveg-része, a 23. § (2) bekezdés e) pontjának „ , elhelyezkedése és” és „a közösségi jelentőségű és a kiemelt közösségi jelentőségű erdei élőhelyeken” szövegrészei, a 23. § (5) bekezdésének „fokozottan” szövegrésze, a 23/A. § (3) bekezdésének „kiemelt” és „ , jelölő erdei” szövegrészei, a 24. § (2) bekezdés o) pontjának „ , közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelynek minősülő, és a 7. § (1) bekezdés a)– b) pontjában foglalt természetességi állapotú” szövegrésze, a 27. § (1) bekezdés „ , a 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti természetességi állapotú” szövegrésze, a 27. § (1) bekezdés a) pontja „a véghasználattal érintett terület legfeljebb 5 százalékos mértékéig” szövegrésze és „írhatja” szövegrészének „hat” képzője, a 27. § (1) bekezdés b) pontja „ , hektáronként együttesen 5 köbméter mennyiségű” szövegrésze, a 27. § (3) bekezdése, a 27. § (4) bekezdése, a 28. § (1) bekezdés „ , a 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti természetességi állapotú” szövegrésze, a 28. § (1) bekezdés a) pontja „a véghasználattal érintett terület legfeljebb 5 százalékos mértékéig” szövegrésze és „írhatja” szövegrészének „hat” képzője, a 28. § (1) bekezdés b) pontja „természetes úton megjelenő” és „ , hektáronként együttesen 5 köbméter mennyiségű” szövegrészei, a 28. § (2) bekezdése, a 28/A. § (1) bekezdés b) pontjának „rendeltetésű” és „kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhely” szövegrészei, a 28/A. § (1) bekezdés c) pontjának „kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj” és „a faj monitorozott adatok alapján megállapított jelentős állományának Adattárban rögzített elhelyezkedésű élőhelyeként szolgáló erdőben, a fakitermelés teljes korlátozására vonatkozóan a faj előfordulásának legfeljebb 50 méter, az erdőgazdálkodási tevékenység időbeli korlátozására vonatkozóan a faj előfordulásának legfeljebb 100 méter sugarú környezetében,” szövegrészei, a 28/A. § (1) bekezdés d) pontjának „fokozottan” és „a faj bizonyítottan előforduló és populáció kialakítására képes állományának Adattárban rögzített elhelyezkedésű élőhelyeként szolgáló erdőben, a fakitermelés teljes korlátozására vonatkozóan a faj előfordulásának legfeljebb 50 méter, az erdőgazdálkodási tevékenység időbeli korlátozására vonatkozóan a faj előfordulásának legfeljebb 100 méter sugarú környezetében” szövegrészei, a 28/A. § (4) bekezdés „csak a természetvédelmi rendeltetés 23. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti megállapítását követően” szövegrésze, a 28/A. § (5) bekezdése „rendeltetésű” és „jelölő erdei” szövegrészei, a 45. § (3) bekezdése „területként kijelölt közösségi jelentőségű, jelölő élőhely” szövegrésze, valamint 23. § (4) bekezdésének második mondata és 28/A. § (3) bekezdése – 14/2020. (VII. 6.) AB határozat

A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 69. § (2) bekezdésének „Az (1) bekezdésben foglaltakat a folyamatban levő bírósági, valamint végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy” szövegrésze – 4/2020. (I. 29.) AB határozat

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2015. június 12. és 2018. december 31. napja között hatályos 34/A. § (2) bekezdése – 3003/2020. (II. 4.) AB határozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (36) bekezdésének „, és 95. §-ával megállapított 60/A. § (1a) bekezdését” szövegrésze – 8/2020. (V. 13.) AB határozat

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2020. június 30. napjáig hatályban volt 172. §-a – 18/2020. (VII. 21.) AB határozat

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdés második és harmadik mondata – 22/2020. (VIII. 4.) AB határozat

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 870. § (3) bekezdés „ , fellebbezés” szövegrésze – 6/2020. (III. 3.) AB határozat

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jog-állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. §-ának 2015. szeptember 8-ig hatályban volt (8) bekezdésének „szereplő községben” szövegrésze – 3194/2020. (VI. 11.) AB határozat

Az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. Büntető jogegységi határozat, 2019. június 25. napjára visszaható hatállyal – 1/2020. (I. 2.) AB határozat

A megsemmisítések 2020-ban 9 jogszabályt és 1 jogegységi határozatot érintettek, és a jogszabályoknak összesen 21 rendelkezését semmisítette meg teljesen vagy mozaikosan az Alkotmánybíróság.