A 2019-ben megsemmisített bírósági döntések és jogszabályi rendelkezések

2021. április 19.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Kúria Mfv.III.10.065/2016/6. számú ítélete – 3024/2019. (II. 4.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.21.749/2016/9. számú ítélete – 3069/2019. (IV. 10.) AB határozat

A Kúria Bfv.III.1.075/2018/11. számú végzése, a Miskolci Törvényszék 2.Bf.323/2014/7. számú végzése és a Tiszaújvárosi Járásbíróság 8.B.226/2012/22. számú ítélete – 29/2019. (XI. 4.) AB határozat

A Kúria Kvk.II.37.515/2019/2. számú végzése – 16/2019. (V. 14.) AB határozat

A Kúria Kvk.II.37.628/2019/4. számú végzése – 18/2019. (VI. 12.) AB határozat

A Kúria Kvk.II.37.706/2019/4. számú végzése – 21/2019. (VI. 26.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.683/2017/4/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 39.P24.353/2016/9. számú ítélete – 3070/2019. (IV. 10.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.730/2018/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 28.Bpk.819/2018/6. számú ítélete – 3168/2019. (VII. 10.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.782/2018/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 7.Bpk.997/2018/4. számú végzése – 3242/2019. (X. 17.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.009/2018/4/II. számú ítélete – 23/2019. (VII. 18.) AB határozat

A Fővárosi Ítélőtábla 32.Pk.50.036/2019/2. számú végzése – 3279/2019. (XI. 5.) AB határozat

A Pécsi Ítélőtábla Pk.III.50.014/2019/4. számú végzése – 3313/2019. (XI. 21.) AB határozat

A Balassagyarmati Törvényszék 1.Bv.484/2018/4. számú végzése és a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.495/2018/2. számú végzése – 3335/2019. (XII. 6.) AB határozat

A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.27.146/2017/5. számú ítélete – 3031/2019. (II. 13.) AB határozat

A Kaposvári Törvényszék 2.Bf.112/2018/2. számú végzése – 3127/2019. (VI. 5.) AB határozat

A Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoport 6.Bv.2619/2017/11. számú végzése és a Kecskeméti Törvényszék 2.Bpkf.818/2018/2. számú végzése – 3375/2019. (XII. 19.) AB határozat

A Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.Kpk.50.072/2017/8. számú végzése – 3296/2019. (XI. 18.) AB határozat

A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.226/2017/2. számú végzése – 3154/2019. (VI. 26.) AB határozat

A Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.467/2017/22. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék 7. Bpkf.601/2018/2. számú végzése – 3376/2019. (XII. 19.) AB határozat

A Szolnoki Törvényszék 4.Pf.21.461/2016/8. számú ítélete – 3221/2019. (X. 11.) AB határozat

A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.KpK.50.080/2016/4. számú végzése – 3278/2019. (XI. 5.) AB határozat

A Szombathelyi Járásbíróság 59.Szk.1163/2017/6/I. számú végzése – 14/2019. (IV. 17.) AB határozat

A Kúria Mfv.II.10.510/2015/4. számú ítélete – 3294/2019. (XI. 18.) AB határozat

A 2019-ben megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 79. § (2) bekezdésének 2012. december 31. napjáig hatályos „a megfizetett illeték a megfizetést követő öt éven belül téríthető vissza” tagmondata – 34/2019. (XI. 29.) AB határozat

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) és b) pontját összekötő „és” szövegrésze, valamint b) pontjának „ugyanazon gyermekre tekintettel” szövegrésze – 25/2019. (VII. 23.) AB határozat

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2018. január 1. és 2018. december 31. között hatályos 44. § (3) bekezdése – 11/2019. (III. 29.) AB határozat

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (7) bekezdésének „E törvénynek a mód1. tv. által megállapított 62. § (1) bekezdés q) pontjának alkalmazásakor az e törvény hatálybalépését követően jogerőre emelkedett határozatokat akkor is figyelembe kell venni, ha a határozat a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben előírt rendelkezések megsértését állapítja meg.” szövegrésze – 35/2019. (XII. 31.) AB határozat

A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 13. § (6)–(7) bekezdése – 33/2019. (XI. 27.) AB határozat

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése – 12/2019. (IV. 8.) AB határozat

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése – 5/2019. (III. 11.) AB határozat

Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdésének „a tájékoztatástól számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető” szövegrésze, valamint a 3. melléklet 12. pontjának „A jelen tájékoztatás átvételétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.” szövegrésze – 31/2019. (XI. 4.) AB határozat

Makád Község Önkormányzata 11/2003. (X. 7.) számú rendelete mellékletének 6. pontja – 8/2019. (III. 22.) AB határozat