MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Testületi ülések napirendje

2017.09.28. Az Alkotmánybíróság 3. öttagú tanácsának 2017. október 3-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.VI.21.041/2011/2. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata (elővásárlási jog termőföldön) (IV/3368/2012.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/I. § (1) bekezdés a) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kapcsolattartás elektronikus úton a polgári perben) (III/1476/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 26.Bf.10.414/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (okirattal visszaélés) (IV/807/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkf.44.005/2016/3. számú végzése elleni panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség) (IV/605/2017.)

– a Gyulai Törvényszék 9.Mf.25.550/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék) (IV/104/2017.)

– az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény és az Alkotmánybíróság Ügyrendjének egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/664/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.205/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog megsértése, sérelemdíj) (IV/1794/2016.)

– a Kúria Kfv.III.37.319/2015/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/3162/2015.)

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.10.04 Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés mulasztását állapította meg a földforgalmi törvény kapcsán

A végrendeleti örökös jelenleg nem kap megváltást az államtól, ha a neki szánt földet azért nem szerzi meg, mert a hatóság – a törvényi korlátok alapján - a tulajdonszerzés...

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.10.04 Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés mulasztását állapította meg a földforgalmi törvény kapcsán

A végrendeleti örökös jelenleg nem kap megváltást az államtól, ha a neki szánt földet azért nem szerzi meg, mert a hatóság – a törvényi korlátok alapján - a tulajdonszerzés...