MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Testületi ülések napirendje

2017.10.12. Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. október 17-i tanácsülése

– a Kúria Pf.IV.24.933/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (gazdasági társaság átalakulása, alapítói jogok) (IV/1370/2016.)

– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdésében a "kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt" szövegrész és a (2)-(7) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pedagógus, öregségi nyugdíjkorhatár) (IV/1464/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/1017/2017.)

– a Kúria Mfv.I.10.337/2016/7.I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogellenes felmondás) (IV/528/2017.)

– a Kúria Bfv.II.662/2016/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (csalás, magánokirat-hamisítás) (IV/988/2017.)

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés p) pontja, valamint a Kúria Kfv.V.35.342/2016/4.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség – termőföld) (IV/1599/2016.)

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.10.17 Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés mulasztását állapította meg az állami tulajdonban levő Natura 2000 földterületek értékesítése kapcsán

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll eljárásban foglalkozott a Natura 2000 hálózatba tartozó állami földterületek értékesítésének egyes jogi kérdéseivel. A határozatnak...

2017.10.17 Az Alkotmánybíróság újabb döntést hozott a természeti erőforrások védelmében

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításával egyidejűleg nem gondoskodott...

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.10.17 Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés mulasztását állapította meg az állami tulajdonban levő Natura 2000 földterületek értékesítése kapcsán

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll eljárásban foglalkozott a Natura 2000 hálózatba tartozó állami földterületek értékesítésének egyes jogi kérdéseivel. A határozatnak...

2017.10.17 Az Alkotmánybíróság újabb döntést hozott a természeti erőforrások védelmében

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításával egyidejűleg nem gondoskodott...