MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Testületi ülések napirendje

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017.05.17. Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2017. május 23-i tanácsülése

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 461. § (4) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kábítószer mennyiség meghatározása) (III/668/2017.)

– az 1998. évi XIX. törvény 70. § (7) bekezdése, és a Nyíregyházi Törvényszék 2.Bf.641/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hivatalos irat kézbesítése) (IV/1611/2016.)

– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Kúria Kfv.IV.35.427/2015/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (lakásépítési kedvezmény) (IV/1492/2016.)

– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (mesterpedagógus fokozatba sorolás, pedagógusértékelés) (IV/423/2016.)

– a Kúria Bfv.III.765/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/1559/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.20.193/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyiségi jog sérelme) (IV/1826/2016.)

– a Kúria Pfv.IV.20.863/2016/7. számú ítélete és a Kttv. 179. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása iránti igény) (IV/1620/2016.)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 5. pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 32.Pf.20.310/2016/10-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1813/2016.)

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.08.11 Elhunyt Lábady Tamás, az Alkotmánybíróság volt tagja

2017. augusztus 11-én, életének 73. évében elhunyt Lábady Tamás, az Alkotmánybíróság volt tagja, helyettes elnöke, a polgári jogtudomány jeles képviselője.

2017.06.30 Az Alkotmánybíróság 2017. július 17-től 2017. augusztus 25-ig ítélkezési szünetet tart

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Ügyrendje 12. §-a alapján 2017. július 17-től 2016. augusztus 25-ig ítélkezési szünetet tart.

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.08.11 Elhunyt Lábady Tamás, az Alkotmánybíróság volt tagja

2017. augusztus 11-én, életének 73. évében elhunyt Lábady Tamás, az Alkotmánybíróság volt tagja, helyettes elnöke, a polgári jogtudomány jeles képviselője.

2017.06.30 Az Alkotmánybíróság 2017. július 17-től 2017. augusztus 25-ig ítélkezési szünetet tart

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Ügyrendje 12. §-a alapján 2017. július 17-től 2016. augusztus 25-ig ítélkezési szünetet tart.