MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Dr. Pokol Béla (1950)

Az Országgyűlés 2011 júniusában választotta az Alkotmánybíróság tagjává, 2011. szeptember 1-jei hatállyal.

Egyetemi tanulmányait 1977-ben fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, és az újonnan alapított Államigazgatási Főiskola tanársegédeként kezdte ekkor szakmai pályafutását, ahol államjogot és jogelméletet oktatott. Párhuzamosan ezzel az ELTE ÁJK Állam- és Jogelmélet Tanszékén megbízott oktatóként tanított, majd 1980-tól az ELTE ÁJK Államjogi Tanszékére került át főállásba. A karon belül 1984-től az újonnan alapított Politológiai Tanszékre ment át, ahol 1988-tól kandidátusi disszertációjának elkészítése után egyetemi docensi, majd a tudományok doktora cím 1989-es megszerzése után 1991-től egyetemi tanári kinevezést kapott.

1991 óta a szegedi József Attila Tudományegyetem (jelenleg Szegedi Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Kara Jogbölcseleti és Jogszociológiai tanszékének vezetője. Nyugat-Európában hosszabb tanulmányutakon az 1980-as évektől vett részt, a Humboldt Alapítvány ösztöndíjasaként 1985-ben és 1989-90-ben két évet Németországban töltött Niklas Luhmann professzor mellett, 1995-ben négy hónapot Párizsban kutatott Pierre Bourdieu professzor meghívására. Az 1998-2002-es ciklusban országgyűlési képviselővé választották, és az Alkotmány- és Igazságügyi Bizottság elnökeként is tevékenykedett. Az ezredforduló után addigi harminc éves tudományos kutatásait másfélezer oldalon a „Társadalomtudományi trilógia” című művében foglalta össze (Századvég Kiadó 2004-2006) majd jogelméleti és jogtörténeti kutatásait még kiegészítően a „Középkori és újkori jogtudomány”, illetve az „Autentikus jogelmélet” című műveiben összegezte (Dialóg-Campus Kiadó 2008, illetve 2010).  Alkotmánybíróvá választása előtti két utolsó munkája a Kairosz Kiadónál „Morálelméleti vizsgálódások”, illetve „Európa végnapjai. A demográfiai összeroppanás következményei” címmel jelent meg (Kairosz 2010, illetve 2011).

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.09.21 Sikeres az alkotmányjogi panasz bevezetése Magyarországon

Először az intézmény történetében, az Alkotmánybíróság elnökének meghívására mintegy 40 Magyarországra akkreditált nagykövet vett részt az Alkotmánybíróság székházában rendezett...

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.09.21 Sikeres az alkotmányjogi panasz bevezetése Magyarországon

Először az intézmény történetében, az Alkotmánybíróság elnökének meghívására mintegy 40 Magyarországra akkreditált nagykövet vett részt az Alkotmánybíróság székházában rendezett...