MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Dr. Pokol Béla (1950)

Az Országgyűlés 2011 júniusában választotta az Alkotmánybíróság tagjává, 2011. szeptember 1-jei hatállyal.

Egyetemi tanulmányait 1977-ben fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, és az újonnan alapított Államigazgatási Főiskola tanársegédeként kezdte ekkor szakmai pályafutását, ahol államjogot és jogelméletet oktatott. Párhuzamosan ezzel az ELTE ÁJK Állam- és Jogelmélet Tanszékén megbízott oktatóként tanított, majd 1980-tól az ELTE ÁJK Államjogi Tanszékére került át főállásba. A karon belül 1984-től az újonnan alapított Politológiai Tanszékre ment át, ahol 1988-tól kandidátusi disszertációjának elkészítése után egyetemi docensi, majd a tudományok doktora cím 1989-es megszerzése után 1991-től egyetemi tanári kinevezést kapott.

1991 óta a szegedi József Attila Tudományegyetem (jelenleg Szegedi Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Kara Jogbölcseleti és Jogszociológiai tanszékének vezetője. Nyugat-Európában hosszabb tanulmányutakon az 1980-as évektől vett részt, a Humboldt Alapítvány ösztöndíjasaként 1985-ben és 1989-90-ben két évet Németországban töltött Niklas Luhmann professzor mellett, 1995-ben négy hónapot Párizsban kutatott Pierre Bourdieu professzor meghívására. Az 1998-2002-es ciklusban országgyűlési képviselővé választották, és az Alkotmány- és Igazságügyi Bizottság elnökeként is tevékenykedett. Az ezredforduló után addigi harminc éves tudományos kutatásait másfélezer oldalon a „Társadalomtudományi trilógia” című művében foglalta össze (Századvég Kiadó 2004-2006) majd jogelméleti és jogtörténeti kutatásait még kiegészítően a „Középkori és újkori jogtudomány”, illetve az „Autentikus jogelmélet” című műveiben összegezte (Dialóg-Campus Kiadó 2008, illetve 2010).  Alkotmánybíróvá választása előtti két utolsó munkája a Kairosz Kiadónál „Morálelméleti vizsgálódások”, illetve „Európa végnapjai. A demográfiai összeroppanás következményei” címmel jelent meg (Kairosz 2010, illetve 2011).

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.04.20 Az Alkotmánybíróság Hivatala (1015 Budapest, Donáti u. 35-45.) munkatársat keres titkár(nő)i/titkárságvezetői munkakör betöltésére

A munkakör 2017. június 1-től tölthető be, az alkalmazás közszolgálati jogviszony keretében, határozatlan időre történik, 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével, heti 40 óra...

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.04.20 Az Alkotmánybíróság Hivatala (1015 Budapest, Donáti u. 35-45.) munkatársat keres titkár(nő)i/titkárságvezetői munkakör betöltésére

A munkakör 2017. június 1-től tölthető be, az alkalmazás közszolgálati jogviszony keretében, határozatlan időre történik, 6 hónapig terjedő próbaidő kikötésével, heti 40 óra...