MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Dr. Bihari Mihály (1943)

1999 júniusa és 2008 júliusa között az Alkotmánybíróság tagja. 2005 novembere és 2008 júliusa között az Alkotmánybíróság elnöke. 2010 júliusa és 2013 februárja között ismét az Alkotmánybíróság tagja volt.

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1971-ben szerzett jogász diplomát. 1971 és 1974 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán szociológiát és filozófiát hallgatott, 1974-ben szociológus oklevelet szerzett. 1970-től az ELTE ÁJTK Állam- és Jogelméleti Tanszékén gyakornok, 1973-tól tanársegéd, 1975-től adjunktus, állam- és jogelméletet tanít. 1981-től 1984-ig a Művelődési Minisztérium Egyetemi és Főiskolai Főosztályát vezette. 1984-től az ELTE ÁJTK-n az ekkor megalakult Politológia Csoport főállású oktatója, vezetője. 1989-től, a csoport tanszékké válásától 1999-ig a Politológia Tanszék vezetője volt. 1984-ben kandidátusi, 1993-ban a tudományok doktora címet szerzett, 1993-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. 1986-tól 1989-ig az MTA Szociológiai Kutató Intézetének igazgatóhelyettese és a Politikai Rendszer Kutatócsoport vezetője.

1989-től az MTA Politikatudományi Intézetében a Pártszociológiai Kutatócsoportot vezette és politikaelméletet tanított a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Politikaelméleti Tanszékén. 1994-től 1998-ig országgyűlési képviselő. Megalakulása óta tagja a Magyar Politikatudományi Társaságnak, amelynek 1989-től alelnöke, 1992-1994 között elnöke. Az MTA Politikatudományi Bizottságának alapító tagja, alelnöke, volt elnöke. A győri Széchenyi István Egyetem Jog- és Államtudományi Intézetének alapító igazgatója 1995-től, a jogászképzés megszervezője, az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék tanára.

Oktatási tevékenysége: politikaelmélet, alkotmányjog, alkotmánybíráskodás, parlamenti jog tárgyak oktatása az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar jogász és politológia szakán, valamint a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájában (PhD képzés) parlamenti jog, alkotmányelmélet, alkotmányosság témakörökben oktat.

Szakterülete, kutatási területei: politikaelmélet, alkotmányjog, alkotmánybíráskodás, parlamenti jog, pártok és pártrendszerek, a magyar politika 1944-2006 között.

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.10.17 Az Alkotmánybíróság újabb döntést hozott a természeti erőforrások védelmében

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításával egyidejűleg nem gondoskodott...

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.10.17 Az Alkotmánybíróság újabb döntést hozott a természeti erőforrások védelmében

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításával egyidejűleg nem gondoskodott...