MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Közlemények

2014.11.22Balsai István alkotmánybíró kapta az idei Klebelsberg-díjat

Balsai István alkotmánybíró, volt igazságügyi miniszter és országgyűlési képviselő vehette át idén a Klebelsberg Kuno-díjat 2014. november 14-én a pesthidegkúti Kultúrkúriában.

2014.11.11Az Alkotmánybíróság közleménye a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos bírói kezdeményezések egy részének vizsgálatáról

Az Alkotmánybíróság a 2014. november 11-én hozott határozatában elutasította a Fővárosi Törvényszék eljáró bírái által benyújtott indítványokat, és megállapította, hogy nem alaptörvény-ellenesek a banki kölcsönszerződéseket egyoldalúan módosító tisztességtelen kikötések alkalmazásának következményeit meghatározó törvény támadott rendelkezései. Az ügyben lefolytatott alkotmánybírósági vizsgálatnak nem volt tárgya a deviza alapú hitelszerződésekben sem az árfolyamkockázat, sem pedig az árfolyamrés alkotmányossága.

2014.11.03Először rendezték meg az alkotmánybíróságok nemzetközi focikupáját

Hat együttes részvételével Budapesten rendezték meg először az Alkotmánybíróságok kupája elnevezésű nemzetközi kispályás labdarúgótornát, amelyen több mint húsz alkotmánybíró és negyven alkotmánybírósági munkatárs lépett pályára a környező országok alkotmánybíróságai részéről. A következő tornát Ausztriában rendezik meg.

2014.10.28Az Alkotmánybíróság közleménye a büntetés-végrehajtási intézeti zárkák méretére vonatkozó jogszabályi rendelkezések vizsgálatáról

Az Alkotmánybíróság a 2014. október 27-én hozott határozatában megállapította, hogy a fogvatartottak többszemélyes elhelyezése esetén biztosítandó mozgás-, illetve légtér mértékéről szóló jogszabályi rendelkezés nemzetközi jogba ütközik és alaptörvény-ellenes, ezért 2015. március 15-i hatállyal megsemmisítette.

2014.10.06Az alkotmánybíróságok világkonferenciájának harmadik kongresszusa

Az alkotmánybíróságok világkonferenciája 2014. szeptember 28. és október 1. között Szöulban tartotta harmadik kongresszusát.

2014.09.24Az Alkotmánybíróság közleménye a rendőri intézkedésről készült képfelvétel nyilvánosságra hozatalát tiltó bírósági ítélet megsemmisítéséről

Az Alkotmánybíróság tegnap aláírt határozatában megállapította, hogy a rendőri intézkedésről készült képfelvétel az érintett rendőr hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozható, ha a nyilvánosságra hozatal nem öncélú, vagyis az eset körülményei alapján a jelenkor eseményeiről szóló, vagy a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatásnak minősül. Az Alkotmánybíróság az ezzel ellentétes bírói döntést megsemmisítette, mivel az sértette az Alaptörvény IX. cikk (2) bekezdésében foglalt sajtószabadságot.

2014.07.21Az Alkotmánybíróság közleménye a fővárosi közgyűlés tagjainak választására vonatkozó új szabályok vizsgálatáról (javított)

Az Alkotmánybíróság ma meghozott határozatában megállapította: a kompenzációs listás mandátumszerzés súlyozott számítása kivételével nem alaptörvény-ellenesek az új fővárosi választási rendszer alapvető szabályai. Az alaptörvény-ellenes rendelkezést az Alkotmánybíróság megsemmisítette, egyebekben az indítványokat elutasította.

Az Alkotmánybíróság másrészt alaptörvény-ellenesnek ítélte, hogy a választópolgár az ellenőrzött ajánlóíveken szereplő személyes adatairól csak a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételéről hozott határozat jogerőssé válásáig kérhet tájékoztatást. Az Alkotmánybíróság ezért ezt a rendelkezést megsemmisítette.

2014.07.08Közlemény a Btk. halmazati büntetést súlyosító rendelkezésének vizsgálatáról

Az Alkotmánybíróság tegnap meghozott határozatában megállapította, hogy a legalább három, személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése esetén alkalmazandó szigorúbb halmazati büntetéskiszabási rendelkezés alaptörvény-ellenes. A testület a Büntető Törvénykönyv alaptörvény-ellenes rendelkezését hatálybalépésére (2013. július 1-jére) visszaható hatállyal megsemmisítette.

2014.07.02Az Alkotmánybíróság közleménye a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának alkotmányossági vizsgálatáról

Az Alkotmánybíróság ma nyilvánosságra hozott határozatában elbírálta a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvényt támadó alkotmányjogi panaszokat. Az Alkotmánybíróság a törvény egészének alaptörvény-ellenességét állító indítványokat elutasította, a törvény két rendelkezését ugyanakkor alaptörvény-ellenesnek találta és megsemmisítette, egy további rendelkezéshez pedig alkotmányos követelményt állapított meg.

2014.06.24Az Alkotmánybíróság 2014. július 21-től 2014. augusztus 29-ig ítélkezési szünetet tart

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Ügyrendje 12. §-a alapján 2014. július 21-től 2014. augusztus 29-ig ítélkezési szünetet tart.

2014.06.16Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 2013

Megjelent az Alkotmánybíróság Határozatai 2013 éves kötet, mely tartalmazza az Alkotmánybíróság 2013-ban hozott valamennyi határozatát és végzését.

2014.05.27Közlemény a várandós nők felmondási védelmét szabályozó rendelkezés alaptörvény-ellenességéről

Az Alkotmánybíróság ma meghozott határozatában alaptörvény-ellenesnek ítélte és megsemmisítette a Munka Törvénykönyvének azt a rendelkezését, amely szerint a várandós, illetve az emberi reprodukciós eljárásban résztvevő nőt csak akkor illeti meg a felmondási védelem, ha állapotáról a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta a munkáltatóját.

2014.05.12Az európai alkotmánybíróságok konferenciája Bécsben

Bécsben tartja XVI. kongresszusát az Európai Alkotmánybíróságok Konferenciája. A rendezvényen részt vesznek az európai alkotmánybíróságok és alkotmánybíráskodást végző legfelsőbb bíróságok elnökei, a luxemburgi székhelyű Európai Bíróság és a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságának elnökei, továbbá meghívott vendégként számos felsőbb bíróság képviselője a világ különböző országából.

2014.05.05Az Alkotmánybíróság közleménye a választási törvény töredékszavazatokra vonatkozó szabályozásának vizsgálatáról

Az Alkotmánybíróság ma meghozott határozatában megállapította, hogy nem sérti a választójog egyenlőségére vonatkozó alkotmányossági követelményeket az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvénynek a töredékszavazatra vonatkozó rendelkezése.

2014.03.21Módosult az Alkotmánybíróság ügyrendje

A választási ügyekkel összefüggésben némileg módosult az Alkotmánybíróság ügyrendje péntektől; a jobbára technikai jellegű változtatások célja elsősorban az, hogy a szoros határidőket is minden esetben tartani tudja a testület - közölte Bitskey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkára az MTI érdeklődésére.

2014.03.19Az Alkotmánybíróság közleménye a nemzetbiztonsági ellenőrzés folyamatosságáról szóló szabályok alaptörvény-ellenességéről

Az Alkotmánybíróság 2014. március 17-én hozott határozatában megállapította, hogy alaptörvény-ellenes a nemzetbiztonsági törvénynek az a módosítása, amely szerint a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonya fennállása alatt folyamatosan nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, és ennek során vele szemben naptári évenként kétszer 30 napig titkos információgyűjtést is lehet folytatni.

2014.03.04Az Alkotmánybíróság közleménye az új Ptk. vizsgálatáról a közszereplők bírálhatóságával kapcsolatban

Az Alkotmánybíróság 2014. március 3-án meghozott határozatában megállapította: sérti az Alaptörvény IX. cikkében foglalt szólás- és sajtószabadságot, hogy az új Ptk. a közügyek vitatásakor a közéleti szereplők szélesebb körű bírálhatóságát „méltányolható közérdek” igazolásához köti. Az alaptörvény-ellenesnek ítélt törvényi feltételt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, így az új Ptk. 2:44. §-a anélkül lép hatályba 2014. március 15-én. Az Alkotmánybíróság határozatának indokolása emellett megadta azokat a kereteket, amelyek között a közéleti szereplők emberi méltóságát is védelem illeti meg a szólás- és sajtószabadsággal szemben.

2014.02.17Az Alkotmánybíróság elnökét ismét beválasztották az uniós bírójelölteket véleményező bizottságba

Ismét beválasztotta az Európai Unió Tanácsa Paczolay Pétert, a magyar Alkotmánybíróság elnökét az Európai Unió bíróságaiba jelölt bírák és főtanácsnokok alkalmasságát véleményező bizottság tagjai közé

2014.01.15Elindult az Alkotmánybíróság hivatalos facebook oldala

Az Alkotmánybíróság nemrég hivatalos facebook oldalt indított, melynek célja, hogy a honlapon megjelenő aktuális információkat, így például a frissen hozott határozatokat és a soron következő ülések napirendjén szereplő ügyeket könnyebben figyelemmel tudják követni az érdeklődők.

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés