MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Alkotmánybírósági Szemle

Az Alkotmánybírósági Szemle a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadványa. Az évente két alkalommal megjelenő folyóirat egyrészt egy döntvénytár, amely az Alkotmánybíróság legfontosabb döntéseinek részletes összefoglalóit tartalmazza. Másrészt a lap tanulmányrovata az Alkotmánybíróság gyakorlatához kötődő tematikus cikkeket, vitarovata alkotmányjogi aktualitásokkal kapcsolatos véleményeket, dolgozatokat tartalmaz. Krónikarovatunkban pedig rövid, tájékoztató jellegű beszámolókat adunk közre az Alkotmánybíróság és tagjai belföldi, valamint nemzetközi kapcsolatrendszeréről és egyéb, közérdeklődésre számot tartó eseményekről. Lapunk célja megvilágítani a testület egyes döntéseinek hátterét, hatásköreinek, eljárásának értelmezését. Reményeink szerint ezzel hozzájárulhat az Alkotmánybíróság működésének eddigieknél is szélesebb körű megismerhetőségéhez.

A szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai: Paczolay Péter, Lábady Tamás, Harmathy Attila, Bragyova András, Kovács Péter, Lenkovics Barnabás, Lévay Miklós, Trócsányi László, Marosi Ildikó
Főszerkesztő: Török Bernát
Szerkesztők: Köblös Adél, Lengyel Nóra

Kapcsolattartási cím: abszemle@mkab.hu

Az Alkotmánybíróság Szemle előfizethető a HVG-Orac Kiadó honlapján, az alábbi linkek alatt pedig a korábbi számok tekinthetőek meg pdf formátumban.

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.10.17 Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés mulasztását állapította meg az állami tulajdonban levő Natura 2000 földterületek értékesítése kapcsán

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll eljárásban foglalkozott a Natura 2000 hálózatba tartozó állami földterületek értékesítésének egyes jogi kérdéseivel. A határozatnak...

2017.10.17 Az Alkotmánybíróság újabb döntést hozott a természeti erőforrások védelmében

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításával egyidejűleg nem gondoskodott...

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.10.17 Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés mulasztását állapította meg az állami tulajdonban levő Natura 2000 földterületek értékesítése kapcsán

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll eljárásban foglalkozott a Natura 2000 hálózatba tartozó állami földterületek értékesítésének egyes jogi kérdéseivel. A határozatnak...

2017.10.17 Az Alkotmánybíróság újabb döntést hozott a természeti erőforrások védelmében

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításával egyidejűleg nem gondoskodott...