EN
 • 1III/00008/2018. számú AB ügy

  A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés (fogyatékossági támogatás)

 • 2IV/02242/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.683/2017/4/II. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 39.P.24.353/2016/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

 • 3IV/02238/2017. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.039/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (fegyelmi eljárás, szolgálati jogviszony megszüntetése, munkaügyi per)

 • 4IV/02233/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.197/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

 • 5IV/02228/2017. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (haszonbérleti szerződés, visszaható hatály)

 • 6IV/02225/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.453/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi népszavazási ügy, vigalmi negyed, nyitvatartás)

 • 7III/02210/2017. számú AB ügy

  a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 3/A. § (2) bekezdés b) pontja elleni bírói kezdeményezés (mentesítés, várakozási idő)

 • 8IV/02198/2017. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.064/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen piaci magatartás)

 • 9IV/02196/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 23.Bpkf.10.362/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közszereplő; véleménynyilvánítás szabadsága)

 • 10IV/02182/2017. számú AB ügy

  A Veszprémi Járásbíróság 25.Szk.2714/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértés)

 • 11IV/02176/2017. számú AB ügy

  a Kúria Mfv.II.10.143/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti illetmény-különbözet)

 • 12IV/02150/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.263/2017/2. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

 • 13IV/02149/2017. számú AB ügy

  A Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság Szf.7/2017/10. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (bíró elleni fegyelmi eljárás)

 • 14IV/02147/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 122.P.25.955/2016/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.25.885/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (saját nyilatkozatot tartalmazó okirat ellenjegyzése ügyvédként)

 • 15IV/02110/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.288/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

 • 16IV/02109/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.284/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

 • 17IV/02108/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.265/2017/2. számú végzése és a a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

 • 18IV/02107/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.264/2017/2. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

 • 19IV/02106/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.286/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

 • 20IV/02076/2017. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.483/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél elektronikus benyújtása)

 • 21IV/02057/2017. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.660/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti jogviszony megszüntetése)

 • 22IV/02038/2017. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.519/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

 • 23IV/02017/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 7.Mkpf.690.109/2017/10. számú végzése és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz (perbevonás, jogutódlás)

 • 24IV/01999/2017. számú AB ügy

  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C-D. §-ai és a Kúria Kfv.V.35.729/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz és előzetes döntéshozatali kérelem (általános forgalmi adó visszafizetése, késedelmi kamat, közösségi jog)

 • 25IV/01992/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.533/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)

 • 26IV/01977/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.22.434/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (élettársi közös vagyon megosztása)

 • 27IV/01946/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.701/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bánatpénz fizetési kötelezettség jogszabályon alapuló elállás esetén)

 • 28IV/01942/2017. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.729/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyészség, végkielégítés megfizetése)

 • 29IV/01911/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.195/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vállalkozói díj)

 • 30IV/01751/2017. számú AB ügy

  A Kúria Bpkf.I.557/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítási kérelem elutasítása)

 • 31IV/01718/2017. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.47/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (zár alá vétel)