MENU
kezdőlapin englishügyfélkapukapcsolat

Az Alkotmánybíróság szervezete

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Feladata a demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és az Alaptörvényben biztosított jogok védelme, a jogrendszer belső összhangjának megőrzése, valamint a hatalommegosztás elvének érvényre juttatása.

Az Alkotmánybíróság funkciójára, rendeltetésére vonatkozó alapvető szabályokat az Alaptörvény rögzíti, a szervezeti és eljárási szabályok fő vonalait pedig az új Abtv. tartalmazza. Az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó részletes szabályokat az Ügyrend állapítja meg.

Az Alkotmánybíróság tizenöt tagját az Országgyűlés választja meg minősített többséggel (az összes képviselő kétharmadának szavazatával), tizenkét évre. Az Alkotmánybíróság elnökét az Országgyűlés választja az alkotmánybírók közül, az elnökhelyettest pedig, az Alkotmánybíróság elnökének javaslatára, az alkotmánybírók maguk közül választják meg. Az elnöknek igazgatási, koordinációs és képviseleti feladata van, tevékenysége nem érinti az alkotmánybírók függetlenségét.

Az Alkotmánybíróság döntéseit teljes ülésen, öttagú tanácsban vagy egyesbíróként hozza. Az Ügyrend alapján lehetőség van továbbá háromtagú tanácsok felállítására is. A teljes ülés dönt a törvények alkotmányosságáról, és más, az Ügyrend által meghatározott kérdésekben.

Az öttagú tanácsok összetételét és a tanácsvezetők személyét az 1002/2017. (IX. 12.) AB Tü. határozatában állapította meg az Alkotmánybíróság teljes ülése. E szerint az 1. öttagú tanács tagjai dr. Czine Ágnes tanácsvezető, dr. Balsai István, dr. Horváth Attila, dr. Juhász Imre, dr. Sulyok Tamás alkotmánybírók. A 2. öttagú tanács tagjai dr. Schanda Balázs tanácsvezető, dr. Pokol Béla, dr. Stumpf István, dr. Szívós Mária és dr. Varga Zs. András alkotmánybírók. A 3. öttagú tanács tagjai dr. Salamon László tanácsvezető, dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó, dr. Sulyok Tamás, dr. Szalay Péter alkotmánybírók.

Az egyesbírók személyét az Alkotmánybíróság elnöke jelöli ki. 2016. október 1-től 2017. szeptember 30-ig dr. Horváth Attila és dr. Szívós Mária alkotmánybírók látják el az egyesbírói feladatokat.

Alkotmánybíróság igazgatási munkaszervezete az Alkotmánybíróság Hivatala, amely ellátja az Alkotmánybíróság szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait. Az Alkotmánybíróság Hivatalát a főtitkár vezeti. A főtitkárt az elnök javaslatára a teljes ülés választja meg. 2011. január 1-je óta a főtitkári tisztséget dr. Bitskey Botond tölti be.

Az Alkotmánybírósággal foglalkozó tanulmányok és cikkek bibliográfiája itt érhető el.

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.09.21 Sikeres az alkotmányjogi panasz bevezetése Magyarországon

Először az intézmény történetében, az Alkotmánybíróság elnökének meghívására mintegy 40 Magyarországra akkreditált nagykövet vett részt az Alkotmánybíróság székházában rendezett...

KERESÉS ÉS SZŰRÉS AZ ÜGYEKBEN

A döntés

sorszáma évszáma

Az ügy

ügyszáma évszáma

Részletes keresés és szűrés

 

AKTUÁLIS
2017.09.21 Sikeres az alkotmányjogi panasz bevezetése Magyarországon

Először az intézmény történetében, az Alkotmánybíróság elnökének meghívására mintegy 40 Magyarországra akkreditált nagykövet vett részt az Alkotmánybíróság székházában rendezett...